Proč Chytré Líchy

Argument 1

Udržitelnost

Navrhujeme bydlení, které je energeticky úsporné, šetrné k okolnímu prostředí a zachová si své vysoké kvality i v dlouhodobém horizontu ekonomických, sociálních i klimatických změn.

Argument 2

Inovativnost

Navrhujeme chytře, v jeden okamžik propojujeme ekologické a sociologické poznatky s nejmodernějšími technologiemi a postupy. Vytváříme tak unikátní místo, které se stane budoucím standardem chytrých čtvrtí.

Argument 3

Zodpovědnost

Navrhované urbanistické a technické řešení minimalizuje dopady na okolní prostředí. Tady můžete bydlet komfortně a přitom s vědomím, že jste maximálně šetrní k přírodě a okolí - zodpovědně.

Argument 4

Životaschopnost

Zajistit kvalita života a přívětivé prostředí pro obyvatele nové čtvrti je důležité. Generační mix a vybavenost pro širší spádové území podpoří vznik plnohodnotné komunity i kvalitu vzájemných vztahů.

Multioborové navrhování

Zapojení principů integrovaného navrhování a řešení z pohledu různých oborových disciplín současně, to je pro nás předpoklad pro vznik nového jedinečného řešení a čtvrti s vysokou kvalitou života obyvatel, která je také šetrná ke svému okolí.

Chytré Líchy
Chytré Líchy

Multioborová spolupráce a chytré navrhování jsou podmínkou pro jedinečné řešení

banner

Čtvrť Chytré Líchy

Projekt moderní udržitelné městské části Chytré Líchy vzniká s pomocí mnoha předních odborníků z nejrůznějších oblastí s vizi vytvořit šetrný domov pro lidi, kterým záleží na svém okolí a chtějí být zodpovědní vůči okolnímu prostředí.

Hledáme cestu, jak vytvořit to nejlepší řešení a nejlepší čtvť i bydlení. Inspirujeme se z úspěšných zahraničních projektů a zkušeností. Chceme vytvořit moderní a ekologickou čtvrť, která bude příkladem k novému přístupu k developingu a urbanismu pro obce, města i další investory v České republice.

Zodpovědný přístup k prostředí, kvalitě komunitního života a plánování v dlouhodobém horizontu má smysl pro každého z nás i pro generace po nás.

Mezi naše hlavní priority výstavby patří

  • Uhlíková neutralita provozu budov
  • Kvalitní bezpečný veřejný prostor pro obyvatele
  • Úspora pitné i užitkové vody

I díky nim je náš městský projekt jako jediný ve střední a východní Evropě spolufinancován významnou německou nadaci Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Poznejte čtvrť budoucnosti

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři