Hospodaření s vodou
Hospodaření s vodou

Město Židlochovice se pyšní aktivním místním zastupitelstvem, které se snaží prosadit udržitelná řešení. Tato snaha zahrnuje novou železniční trať, inovativní nakládání s odpady a závazek snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 v souladu s cíli EU. Město se také připojilo k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku a v srpnu 2022 schválilo SECAP (akční plán pro udržitelnou energii a klima).

V současnosti ve většině obcí neexistuje systémový přístup k hospodaření s pitnout vodou. S tou se tak často plýtvá a není využívána naplno. Inovativní management vod v obcích či čtvrtích sníží spotřebu pitné vody i vypouštění odpadní vody s pozitivním ekonomickým i ekologickým dopadem.

Aktuálně spolupracujeme na pilotním projektu s městem Židlochovice v nově připravované udržitelné čtvrti Chytré Líchy. Cílem je dosažení úspory až 50 % pitné vody spotřebované na území a současně i snížení vypouštění odpadní vody až 50 % prostřednictvím vytvoření lokálního koloběhu vody, viz. následující schéma.

Analyzujeme dostupná řešení v konkrétní oblasti, jejich umístění, vodní zdroje, počet obyvatel a další. Navrhneme optimální řešení tak, aby přineslo nejvyšší možnou efektivitu lokálního koloběhu hospodaření s vodou. Pomáháme s přípravou dokumentace pro stavební řízení a s hledáním dodavatele.

Obyvatelé lokalit s chytrým managementem vod budou mít nižší náklady na spotřebu vody, konkrétně v Chytrých Líchách až o 50 %. Opatření má značný environmentální dopad v podobě udržitelného nakládání s přírodními zdroji. Pilotní projekt Chytré Líchy bude obecně popsán pro jeho multiplikaci na obdobné lokality v regionu.

Název projektu

Koncept pro inovativní management vod v plánované čtvrti Chytré Líchy ve městě Židlochovice / Konzept für innovatives Wassermanagement im geplanten Wohnviertel „Smart Lichy“ in der Stadt Zidlochovice (Groß Seelowitz), Tschechien

Poskytovatel dotace

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (www.dbu.de)

Koordinátor projektu

TU Hamburg, Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz (Institut pro odpadní vody a ochranu vodstva), Eißendorfer Straße 42 (M), 21073 Hamburg

Partneři projektu

Město Židlochovice, ASIO TECH, spol. s r.o., JINAG

Období realizace

4. 8. 2022 - 3. 8. 2024

 

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři