Více zeleně, energeticky úsporné a bezpečné bydlení v nejužším souladu s přírodou. Technologie, které slouží lidem, jejich komfortu a současně umožňující chovat se vůči svému okolí zodpovědně. Chytré Líchy jsou projekt chytré městské čtvrti budoucnosti, který své první základy položí už v roce 2023 a stane se idylickým domovem pro lidi, kterým záleží na svém okolí a přírodě.

 

Chytré Líchy - o projektu

 

Skvělá dostupnost

Chytré Líchy vyrostou jako nová udržitelná městská část Židlochovic, jen 20 minut od Brna. Na 3 hektarech stavebních pozemků vytváříme jedinečný projekt moderních, šetrných rodinných i bytových domů, které se budou jak v symbióze s okolní krajinou, tak i součástí města.

„Půjde o respektující a přívětivé prostředí pro lidi napříč generacemi i sociálním postavením. Počítá s odpovědností všech obyvatel vůči přírodě, ale i aktivním zapojením občanů do dalšího vývoje jejich bydliště.“
Jan Vitula, starosta Židlochovic

Pro Chytré Líchy jsme zvolili inovativní a komplexní přístup, který se vyznačuje použitím integrovaného navrhování, zapojením více oborových disciplín, použitím materiálů s ohledem na udržitelnost a snahou o minimalizaci uhlíkové stopy. Velikou výzvou je pro nás také hospodaření s vodou. Všechny aspekty řešíme, aniž bychom rezignovali na komfort bydlení a také s přihlížíme ke vztahům vůči stávajícím obyvatelům i další struktuře a budoucímu rozvoji města. Při navrhování zohledňujeme stav lokality a vzájemné vazby území ke stávající zástavbě, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

Mapa Chytré Líchy - zdroj Google mapy
Chytré Líchy, zdroj Google mapy

 

Ekologické bydlení budoucnosti

V Židlochovicích se dlouhodobě zajímáme o moderní urbanismus, rozvoj města a o možnosti rozvoje bydlení. Vše s ohledem na přírodu a s trvale udržitelným přístupem i s ohledem na klimatické změny. Výstavbu proto budou tvořit jen energeticky úsporné a šetrné budovy s aplikací chytrých řešení. Neustále máme na paměti naše cíle - uhlíkovou neutralitu, vytvoření kvalitního a bezpečného veřejného prostoru pro obyvatele a také výraznou úsporu pitné i užitkové vody.

Digitalizace části města, chytré veřejné osvětlení, které omezuje světelný smog – to všechno plánujeme s ohledem na jejich využití v konkrétní lokalitě, ale také v závislosti na sociálních, ekonomických a politických podmínkách a možnostech,“
Pavel Jura, hlavní architekt Židlochovic

 

Fáze projektu

Příprava projektu

Příprava projektu

Pro nás vizionářská a nejdůležitější část projektu, která nejvýrazněji ovlivní podobu i funkčnost nové čtvrti. Dokončili jsme studii proveditelnosti a vstupujeme do navrhovací fáze.

Architektonická soutěž

Architektonické návrhy

Výsledkem předchozí fáze je zadání pro architektonickou zakázku. Když už jsme si dali takovou práci, chceme aby se nová čtvrť a jeji jedinečnost vepsala i do finálního řešení.

Výběr developera

Výběr realizátora

Tohle nebude zakázka pro každého. Počítáme, že realizace bude náročnější z pohledu navržených řešení a hlavně kvalitu provedení. Ovšem s Líchami se bude dát chlubit nejen u nás doma.

Výstavba

Výstavba nové čtvrti

Počítáme s realizací zhruba na 3 roky, takže nová čtvrť ožije v roce 2023. Není to nakonec tak dlouho, jak by se mohlo zdát a třeba tu potom najdete nový domov právě vy.

Multioborové navrhování

Zapojení principů integrovaného navrhování a řešení z pohledu různých oborových disciplín současně, to je pro nás předpoklad pro vznik nového jedinečného řešení a čtvrti s vysokou kvalitou života obyvatel, která je také šetrná ke svému okolí.

Chytré Líchy
Chytré Líchy

Oblasti, které řešíme

Sociologie

Stavíme na udržitelné komunitě

Při návrhu jsme se zaměřili i na sociální aspekt, který tvoří významnou úlohu v kvalitě života v čtvrti, a tou je komunita. Právě ona poskytuje plnohodnotné prožívání a pocit sounáležitosti, který je pro spokojenost občanů mimořádně potřebný.Na základě nejmodernějších výzkumů jsme se rozhodli v Chytrých Líchách vytvořit podmínky pro široké spektrum obyvatel každého věku – od mladých rodin až po soběstačné důchodce, a také poskytnout bydlení lékařům, učitelům a jim podobným profesím, kterých se už v současnosti Židlochovicím nedostává. V plánu máme vybudovat kvalitní veřejný prostor, ve kterém bude dostatek příležitostí pro navázaní sociální interakce. Například, komunitní zahradu, kvalitní zeleň a taky společné flexibilní prostory pro sdílený coworking, klubovnu, kavárnu a jiné komunitní akce a potřeby.

Vše plánujeme nejen s ohledem na potřeby nových obyvatel, ale také už současných občanů Židlochovic, které aktivně zapojujeme do diskuze. Projekt modelujeme i z hlediska budoucího vývoje a přirozené obnovy města, aby se nová čtvrť stala živou a nedílnou součástí Židlochovic.

Solární energie

Šetříme energii přírody i obyvatel

Minimální spotřeba energie, obnovitelné zdroje, chytrá síť, která dokáže operativně reagovat na energetické požadavky domácností i dodavatelů elektřiny. To jsou jen základní řešení Chytrých Lích, které vedou k uhlíkové neutralitě provozu budov a také k významné úspoře nákladů budoucích domácností na provoz.

Voda

Chráníme vodu a vodní zdroje

Unikátní návrh dělených vodních rozvodů konečně reálně umožní lidem šetrně hospodařit s pitnou i užitkovou vodou. To znamená, že v Chytrých Líchách už nikdo nebude využívat pitnou vodu na splachování či zalévání a tímto přístupem ušetříme až 50 % pitné vody. Na splachování a zalévání po úpravě využijeme lehce znečištěnou vodu. Tím současně snížíme odvod odpadní vody na polovinu a pomůžeme životnímu prostředí právě v době náročných klimatických podmínek.

Doprava

Zelený koncept dopravy

Chytré Líchy jsou prostor učený pro šetrnější život občanů s maximálním ohledem k přírodě. Abychom volbu vlastního auta odsunuli z prvních míst, hledali jsme proto při navrhování další alternativní možnosti dopravy. Čtvrť má svoji vynikající polohou přímé napojení na vlak, dostatečné plány cyklistických tras a také navrhujeme využít možnosti sdílení aut, kol a cargokol v rámci komunitního života ve městě.

  

Chytré navrhování

Chytré navrhování

Využíváme principy chytrého navrhování, nejmodernější inovace a komplexní přístup zapojením více oborových disciplín současně. To nám umožňuje budovat skutečně chytrou moderní čtvrť.

Samozřejmou součástí čtvrti budou chytré technologie v nezbytné míře. Šetříme tak přírodu, finance obyvatel i vstupní investiční náklady. Celý komplex řešení bude nedílnou součástí čtvrti s environmentálními prvky tak, aby bylo vše v souladu a vytvářelo příjemné prostředí pro život i komfort obyvatel.

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři