Freiburg
Freiburg

Při vytváření celkové koncepce městské části Chytré Líchy se expertní tým často obracel do zahraničí. Příklady fungujících udržitelných čtvrtí v jiných zemích jsou pro tento projekt stále výraznou inspirací. Zásadní roli v tomto ohledu sehrál zejména německý Freiburg. Město, které je unikátní svou zelenou politikou, nese díky svému přístupu přezdívku „Laboratoř německé zelené architektury“.

Část expertního týmu čtvrti Chytré Líchy se tak v letošním roce právě do Freiburgu vydala, aby řadu progresivních řešení mohla poznat na vlastní oči. Exkurze, která proběhla za podpory nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt, členy zavedla nejen do centra města, ale zejména do dvou nových ekologických čtvrtí Rieselfeld a Vauban. Ty jsou ukázkou udržitelného bydlení a budování sociálně udržitelné společnosti. Obě lokality staví na vysoké hustotě osídlení, jejich součástí jsou tak rezidenční komplexy s vícepatrovými domy. Klíčová je zde však energetická efektivita v podobě solárních elektráren, vodíkové technologie či kvalitních sdílených zelených ploch.

Sociální udržitelnost je zde vytvářena mixem skupin, které se podílejí na plánování, výstavbě i obývání lokalit. Tyto různé skupiny spolu sdílí prostory zahrad a vnitrobloků, zároveň jsou i partnery pro radnici při plánování a určování priorit. Domy zde také nemají ploty do ulice. Díky snížení počtu osobních automobilů v obou čtvrtích nejsou ani podzemní parkoviště, voda z dešťových srážek se tak zde přirozeně zasakuje. Zeleň je zde prakticky všudypřítomná, ať už na střechách, fasádách, balkonech nebo v ulicích. Tramvaje tak jezdí ve stromořadí a zeleném pásu. V tramvajové smyčce pak dokonce stojí obytný dům.

Unikátnost celého přístupu ve Freiburgu spočívá v zapojování obyvatel do tvorby jejich budoucích domovů od samého počátku. Veškerá nová výstavba zde navíc musí být v pasivním standardu. Nejen pro vytvoření podmínek zdravého vnitřního prostředí a podporu sociální bezpečnosti obyvatel, ale i z důvodu celkové energetické koncepce města a jeho dopadů na životní prostředí.

Expertní tým čtvrti Chytré Líchy si z příkladu Freiburgu vzal celou řadu podnětů, které promítnul i do požadavků ve výběrovém řízení pro architekty. „Chceme jít naproti soběstačnosti a také využít řadu moderních technologií. Čtvrtě ve Freiburgu bereme jako referenční příklady, podobně inspirativní bychom chtěli být v českém prostředí i v případě naší čtvrti Líchy. Věříme, že může výrazně napomoci k rozvoji celého města, kromě ekologických prvků a smart řešení je pro nás důležitý také sociologický aspekt,“ potvrdil starosta Židlochovic Jan Vitula.


 

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři