Uhlíková neutralita - Chytré Líchy
Uhlíková neutralita - Chytré Líchy

Jedním z hlavních cílů čtvrti Chytré Líchy je dosažení uhlíkové neutrality při provozu budov. Tedy neprodukování žádného oxidu uhličitého, respektive vyvážení emisí vzniklých výrobou energie z fosilních paliv výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Dosáhnout toho plánujeme pomocí dvou na sebe navazujících kroků. Tím prvním je snižování konečné spotřeby energie – ať už pochází z jakéhokoliv zdroje, tím druhým je výroba energie z obnovitelných zdrojů.

Základem pro snížení spotřeby energie je už samotný návrh plánovaných budov a jejich vlastností. Obálky budov by proto měly splňovat parametry pasivního standardu. I díky tomu se tak v zimě mohou maximalizovat zisky ze slunečního svitu, aby se na vytápění spotřebovalo co nejméně energie. Teplo se zároveň bude získávat i zpětně z odpadního vzduchu pomocí systému rekuperace. Riziko letního přehřívání by se naopak mělo eliminovat například množstvím zeleně v okolí budov nebo stíněním oken, ať už přesahy konstrukcí, nebo žaluziemi.

Snížení spotřeby energie se ale netýká pouze vytápění a chlazení budov. Ve čtvrti Chytré Líchy proto chceme používat například i efektivní osvětlení nebo úsporné armatury pro snížení spotřeby teplé vody.

Se snížením konečné spotřeby energie úzce souvisí i druhý krok. Je jím zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů přímo na místě její spotřeby, taktéž nezbytné pro dosažení uhlíkové neutrality. V případě Chytrých Lích bude zdrojem energie zejména ze slunečního záření. K lokální výrobě energie tak budou využity zejména fotovoltaické panely na střechách jednotlivých budov. Díky panelům by měla být vyrobená energie primárně spotřebována v rámci čtvrti, přebytky ale mohou být dodávány i do distribuční sítě.

Při plánování celkové energetické koncepce čtvrti Chytré Líchy bylo zvažováno celkem 14 variant řešení zásobování lokality energií. Náš expertní tým ve finále doporučil tuto komplexní variantu:

  • vytápění a ohřev teplé vody v bytových domech na zemní plyn
  • vytápění rodinných domů elektrickými přímotopy v kombinaci s aktivní rekuperací a fotovoltaickou elektrárnou
  • ohřev teplé vody bude taktéž zajištěn díky fotovoltaickým panelům a rekuperaci odpadního tepla ze vzduchu při větrání budov

Díky takto navrženému systému bude ve čtvrti Chytré Líchy dosaženo uhlíkové neutrality. Značné by měly být také úspory emisí oxidu uhličitého, konkrétně by se mělo jednat o 286 tun za rok. Úspora energie by pak měla činit 400 MWh za rok.

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři