Vyběrové řízení Chytré Líchy - urbanistický návrh
Vyběrové řízení Chytré Líchy - urbanistický návrh

Územní studii nové čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích navrhne jeden z architektonických atelierů postupujících do druhého kola.  Hodnotící komise vybrala z 22 přihlášených 5 ateliérů:

  • MS plan s.r.o
  • Ing. arch. Dalibor Borák
  • PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
  • Pelčák a partner architekti
  • KOGAA studio s.r.o.

Zasedání komise se konalo 10. prosince na Fakultě architektury v Brně, jeho výsledky následně potvrdila 18. prosince i Rada města Židlochovice. Ve druhém kole plánuje odborná komise s jednotlivými uchazeči průběžně konzultovat možnosti jimi navrhovaných řešení. Finální výsledek výběrového řízení by pak měl být známý v polovině dubna.

Ve výběrové komisi zasedají kromě starosty Židlochovic Jana Vituly jako další závislí řádní členové architekt Pavel Jura a Petr Maršálek, partner developerské společnosti MBReal. Nezávislými členy jsou pak architektky Bohumila Hybská a Zdeňka Vydrová, dlouholetý bývalý děkan FAST VUT v Brně Josef Chybík a architektka Patricie Taftová, dlouhodobě kariérně spojená s Rakouskem.

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři