Borák architekti - celkový pohled návrh Chytré Líchy

 

Autorský tým:

Koncepce, urbanismus a architektura

 • Ing. arch. Dalibor Borák
 • Ing. arch. Helena Boráková
 • Ing. Jan Pivec
 • Ing. Šárka Bílková

Krajinářská architektura

 • Ing. arch. Lucie Vogelová, č. autorizace ČKA 03 857 – Krajinářská architektura

Konzultanti  návrhu:

 • Urbanismus a architektura - Ing. arch. Helena Boráková
 • Stavební řešení - Ing. Jan Pivec, č. autorizace ČKAIT, 1006266 v oboru pozemní stavby
 • Konzultant statického řešení - Ing. Ladislav Kuruc, č. autorizace ČKAIT, 1002289 - Statika a dynamika staveb
 • Energetické řešení – Ing. Stanislav Kučera, č. autorizace ČKAIT 100 3886 – pozemní stavby, oprávnění PENB 0827, člen CPD, Certified Passive House Designer - Passivhaus institut Darmstadt
 • Konzultant domovní techniky (VZT, ZTI) – Ing. Radek Peška, EVORA Green energy
 • Ing. Petr Vostal, EVORA Green energy
 • Konzultant elektro – Ing. Petr Macháček, č. autorizace ČKAIT 1001491, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení
 • Dopravní řešení – Ing. Petr Soldán, Atelier DPK
 • Vodohospodářské řešení – Ing. Jaroslav Babák, č. autorizace ČKAIT 1003283, stavby vodního inženýrství a krajinného inženýrství, stavby zdravotně-technické, Vodohospodářské stavby,
 • Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Boris Lenert, autorizovaný inženýr, č. autorizace ČKAIT 1003748, pozemní stavby

 

Borák architekti - situace návrh Chytré Líchy

 

Abstrakt

Obsahem návrhu je stanovení koncepce prostorových zásad pro řešení obytného komplexu s vedlejší funkcí občanského vybavení.
Je stanovena urbanistická koncepce a řešení technické infrastruktury, tak, aby se lokalita stala vzorovým příkladem uhlíkově neutrální, udržitelné čtvrti pro další návrhy obytných souborů.
Zvláštní důraz byl kladen na aspekty udržitelnosti

 

Borák architekti - ekonomické aspekty návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - environmentální aspekty návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - sociální aspekty návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - modrozelená infrastruktura návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - dopravní aspekty návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - vizualizace 2 návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - vizualizace 3 návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - vizualizace 4 návrh Chytré Líchy

 

Borák architekti - vizualizace 5 návrh Chytré Líchy

 

Záznam z představení návrhu 16. 4. 2021

Logo Borák architekti

Představujeme vám řešení nové čtvrti Chytré Líchy jednoho z finalistů z dílny Borák Architekti.

Projektový ateliér architekta Dalibora Boráka – Borák Architekti, tvoří 6-ti členný projektový kolektiv, složený z architektonické a stavebně-technické skupiny.

Ateliér spolupracuje s řadou dlouholetých externích spolupracovníků, kteří zajišťují profesní dokumentaci v dalších oborech. Prioritou je projektování nízkoenergetických a pasivních domů.

Je autorskou dílnou, která komplexně zpracovává všechny etapy stavebních záměrů od jejich koncepční přípravy, přes jednotlivé návrhové fáze až po realizační dokumentaci a výkon autorského dozoru a to včetně inženýrské činnosti. Ing. arch. Dalibor Borák pracuje jako architekt od roku 1983. V roce 1990 otevřel vlastní projektovou praxi a od roku 2001 projektoval jako autorizovaný architekt, spolumajitel a jednatel ve společnosti Dobrý dům, s.r.o. Architekt Borák projektuje jako OSVČ na základě autorizace České komory architektů.

webové stránky: www.borakarchitekti.cz

Návrhy ke stažení:

Titulní list.pdf
Identifikační údaje.pdf
Abstrakt.pdf
Textová část.pdf
Tabulková část.pdf
Tabulka bilancí.pdf
Grafická část.pdf

Panel_1_situace.pdf
Panel_2_situace_500.pdf
Panel_3_infrastruktura.pdf
Panel_4_udrzitelnost.pdf
Panel_5_architektura.pdf

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři