Pelčák a partner - celkový pohled návrh Chytré Líchy

 

Autorský tým Pelčák a partner architekti:

Autor:

  • prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Team:

  • Ing. arch. Richard Čech
  • Ing. arch. Miroslav Juren (vedoucí projektu)
  • Ing. arch. Filip Musálek
  • prof. Ing. arch. Petr Pelčák
  • Ing. Jiří Vítek – modrozelená infrastruktura
  • Ing. Petr Soldán - doprava
  • Ing. Eva Wágnerová – krajinná architektura

 

Urbanistická koncepce

Návrh je vystavěn na zacházení s veřejnými prostory a na určení jejich charakteru a kvality, neboť na tom je závislá obytnost prostředí a o tu zde jde. Strategie je jednoduchá: práce s urbanistickou typologií, čili se srozumitelnými typy veřejných prostorů: náves, plácek, jezírko, park, hřiště. Tyto veřejné prostory jsou současně místy, každé s osobitou atmosférou. Ta vytvářejí obytnou kvalitu čtvrtě, identifikaci s místem a tedy domov. Zároveň jako prostory pro aktivitu, kreativitu, setkávání a tedy inkluzi jsou základem její sociální resilience. Tyto veřejné prostory a současně místa tvoří nosnou kostru obytné lokality, určují její strukturu, dělí její plochu na jednotlivé části, stavební pole. Ta jsou „vyplňována“ zástavbou různých, charakteru lokality i maloměsta (a tedy opět místa) přiměřených stavebních typologií. Struktura celku ustavená urbanistickou typologií je tedy vyplněna částmi založenými stavební (architektonickou) typologií.

 

Pelcak - pudorys návrh Chytré Líchy

 

Tím vzniká logicky a srozumitelně strukturovaný celek, a současně celek složený z osobitých, různorodých dílů. Organicky tak vzniká jednota i pestrost, homogenita i diverzita, obytná lokalita stejně tak přiměřená jako výjimečná (což obé zakládá její „branding“ a je důležité pro úspěch projektu). Je napojena na okolí nejen ulicemi navazujícími na ty existující na hranicích území, ale zejména velikostí a měřítkem staveb. Nové a staré je tedy sjednoceno měřítkem zástavby, ale také jejím druhem – navržené stavby lze vnímat jako rodinné domy – a tím je posíleno vytvoření dobrého sousedství. Zároveň tak návrh šetří mnoho času a veřejných finančních prostředků, neboť ho lze (dle volby typu domů celý nebo podstatnou část) realizovat okamžitě dle platného územního plánu. Nevyžaduje tedy jeho změnu a s ní nejméně rok trvající proces jejího pořízení.

 

Pelcak - příklad typologie domů v3 návrh Chytré Líchy

 

Pelcak - modrozelená infrastruktura návrh Chytré Líchy

 

Pelčák - ukázka detailů návrh Chytré Líchy

 

Pelčák a partner architekti - Chytré Líchy vizualizace 1

 

Pelčák a partner architekti - Chytré Líchy vizualizace 2

 

Pelčák a partner architekti - Chytré Líchy vizualizace 3

 

Záznam z představení návrhu 16. 4. 2021

Pelčák a partner architekti - logo

 

Architektonická kancelář Pelčák a partner architekti pracuje v současné podobě od roku 2008 a její velikost se nyní pohybuje kolem 30 zaměstnanců.  Spektrum projektů zahrnuje novostavby a jejich soubory, přestavby a rekonverze a různé druhy urbanistických plánů. Rozmanitost a rozdílná velikost úkolů je výhodou pro komplexní postižení všech aspektů tvorby návrhu. Do jejich zpracování tak jsou zahrnuty zkušenosti z řady oblastí projektování i realizace staveb rozdílných měřítek a typů a rovněž z koncepčního projektování města prováděného pro obecní samosprávy.

Webové stránky: https://www.pelcak.cz/

Návrhy Pelčák a partner architekti ke stažení:

Textová část návrhu Pelčák a partner architekti
Grafický panel_01 (38 MB)
Grafický panel_02 (15,2 MB)
Grafický panel_03 (21 MB)
Grafický panel_04 (41 MB)

 

 

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři