MS plan skica

Autorský tým MS plan s.r.o.:

  • Ing. arch. Kateřina Fišerová
  • akad. arch. Pavel Hřebecký
  • Ing. arch. Henrieta Richnavská
  • Ing. arch. Linda Svobodová
  • prof. Ing. arch. Michal Šourek
  • Ing. arch. Tomáš Velek

Konzultace řešení modro-zelené infrastruktury a zeleně: Ing. Michaela Blechová

MS plan - celkový půdorys

 

Abstrakt

Vyváženou kombinací atraktivního a mnohotvárného veřejného prostoru, kvalitního bydlení a promyšlené infrastruktury v objetí bohaté zeleně jsme navrhli přívětivou sousedskou čtvrť, která se vymyká zažitým standardům a představám.
Navržený rozvoj lokality vytváří nové vazby a vztahy s městem i okolní krajinou. Vedle různorodých forem veřejného prostoru i vnitřních sdílených a flexibilních ploch nabízí nová čtvrť různorodou typologii bydlení pro různé věkové, genderové a ekonomické skupiny obyvatel; pro vyšší střední třídu, pro střední věkovou skupinu s dostatečným finančním zázemím, mladší rodiny, pro zahraniční odborníky, aktivní a soběstačné seniory i pro skupinu lidí se zdravotním postižením s vysokou mírou soběstačnosti a pro rodiče samoživitele. Návrh v sobě integruje „důvtip“ po stránce vzhledu a funkce, důsledné hospodaření s vodou, úsporné řešení energetiky i smart a trvale udržitelná řešení pro kvalitní život obyvatel.

MS plan - modrozelená infrastruktura Chytré Líchy

 

MS Plan - veřejná zeleň Chytré Líchy

 

MS plan - náhled dopravního řešení Chytré Líchy

 

MS plan - vizualizace Chytré Líchy 01

 

MS plan - vizualizace Chytré Líchy 02

 

Ms Plan vizualizace

 

Záznam z představení návrhu 16. 4. 2021

MS plan logo

MS plan známe jako profesionály, kteří navrhují, projektují a podílejí se na realizacích vitálních veřejných prostorů, rezidenčních projektů, projektů rozvoje vystavěného prostředí a krajinné architektury, hotelů, interiérů, kanceláří i průmyslových areálů.

Na začátku byli 2, dnes je jich 60 v Praze a Ostravě. Tým MS Plan tvoří architekti, inženýři, projektanti, designéři, konzultanti a manažeři projektů i odborníci na participaci ze 13 zemí a 3 kontinentů.

Webové stránky: https://www.wemakespaces.archi/cs/

Návrhy MS plan ke stažení:

Textová část návrhu Chytré Líchy MS plan (194 MB)
Grafická část návrhu Chytré Líchy MS plan (227 MB)

 

 

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři