Pelčák - Chytré Líchy, axonometrie
Pelčák - Chytré Líchy, axonometrie

Výběrového řízení o nejlepší architektonicko-urbanistický návrh čtvrti Chytré Líchy se účastnilo celkem pět ateliérů – Ing. arch. Dalibor Borák, Kogaa studio, MS plan, Pelčák a partner architekti a Projektil Architekti. Odborná komise nakonec jako nejvhodnější doporučila studii ateliéru Pelčák a partner architekti. Její stanovisko následně schválila i Rada města Židlochovice. Ta plánuje do architektonického návrhu ve spolupráci s vybraným ateliérem zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti.

Vítězem výběrového řízení o nejlepší architektonicko-urbanistický návrh čtvrti Chytré Líchy se stala kancelář Pelčák a partner architekti. Její návrh mimo jiné počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvrti, vozy by namísto toho měly parkovat na okrajích lokality. Celý projekt zároveň zůstává maximálně participativní – se svými připomínkami by se na něm měli podílet i obyvatelé Židlochovic. Vítězná kancelář by pak měla nejdůležitější aspekty do svého návrhu zanést.

Právě možnost pružně upravovat návrh na základě připomínek obyvatel byla spolu s jeho univerzálností jedním z hlavních důvodů, proč odborná komise tuto studii doporučila. Návrh zároveň jako jediný ze všech nevyžadoval zásadní změnu územního plánu z důvodů výstavby bytových domů. Počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá vlastní vchod. Ve finále tak bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita.

Návrh kanceláře Pelčák a partner architekti počítá také s výrazným využitím fotovoltaiky. Panely by měly být umístěny na střechách včetně krytých parkovišť. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další modely. Díky centralizaci parkování by čtvrť zároveň měla být připravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné u společných parkovacích ploch.

V oblasti udržitelnosti pak vítězný návrh podle hodnotící komise výborně pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, tedy s vzájemnou synergií vody a zeleně v lokalitě. Z hlediska vegetace je dominantním prvkem páteřní ulice čtvrti lemovaná stromy, zeleň by se samozřejmě měla nacházet i okolo všech bytových jednotek. Využíváno bude také zelených střech, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Díky progresivnímu přístupu by měla čtvrť co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí a během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést mimo pozemek.

Vítězný návrh pak pracuje i se socializačními prvky, které umisťuje na okraji celé čtvrti, aby je mohli využívat i stávající obyvatelé. Počítá konkrétně s komunitním hubem, fitparkem, coworkingovými prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami.

Celé výběrové řízení bylo unikátní v tom, že v průběhu navrhování všichni účastníci své návrhy průběžně konzultovali se zadavatelem a členy multioborového týmu, který zpracovával studii proveditelnosti dané lokality. Uchazeči zároveň neměli dopředu zadané počty rodinných domů či bytových domů.

Ke stažení:

Doporučení hodnotící komise

Textová část návrhu Pelčák a partner architekti
Grafický panel_01
Grafický panel_02
Grafický panel_03
Grafický panel_04

Odborná komise byla složena z těchto členů:

Nezávislí členové:

  • Ing. arch. Bohumila Hybská, architektka
  • Ing. arch. Zdeňka Vydrová, architektka
  • Prof. Ing. Josef Chybík, CSc., dlouholetý bývalý děkan FAST VUT v Brně
  • Arch. Dipl.-Ing. Patricie Taftová, architektka

Závislí členové:

  • Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
  • Ing. arch. Pavel Jura, architekt města Židlochovice
  • Mgr. Petr Maršálek, partner developerské společnosti MBReal

Organizátoři projektu

Finanční podpora

Odborní partneři